Mác sản phẩm Trendy

Công ty THNHH Phát Triển Công Nghệ Ruby chuyên gia công nhãn hiệu sản phẩm với kĩ thuật ăn mòn kim loại như inox hoặc đồng với kích thước khách hàng tự chọn, mẫu thiết kế theo nhu cầu của khách hàng.

Nhãn hiệu sản phẩm Trendy được gia công trên nền inox dày 2 ly với kĩ thuật ăn mòn kim loại có đục lỗ ở 2 đầu để khách hàng dễ dàng gắng chắc chắn vào sản phẩm của công ty.